Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /usr/home/pggseo/domains/biznesgastronomiczny.pl/public_html/pimcore/lib/Zend/Cache/Backend.php on line 66 Polityka Prywatności - Biznes Gastronomiczny

Autorzy

Regulamin serwisu www.biznesgastronomiczny.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.biznesgastronomiczny.pl (dalej: "Serwis").
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Stalgast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010073, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 150.000 złotych, NIP: 952-18-66-652, adres e-mail: redakcja@biznesgastronomiczny.pl, numer telefonu 22 517 15 84 (dalej: "Administrator Serwisu").
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu, a w szczególności umieszcza i udostępnia swoje Komentarze, a także pobiera treści zamieszczone w Serwisie na własny użytek;
  • Komentarzu – należy przez to rozumieć wpisy Użytkowników pod treściami publikowanymi przez Administratora Serwisu;
  • Serwisie - należy przez to rozumieć serwis zamieszczony pod adresem www.biznesgastronomiczny.pl

§2. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Każdy Użytkownik, w tym dodający Komentarze, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Komentarze, poprzez aplikację Disqus, na zasadach określonych w §6 Regulaminu lub kierować swoje zapytania, sugestie lub inną korespondencję dotyczącą Serwisu na adres Administratora Serwisu: redakcja@biznesgastronomiczny.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” Serwisu. Administrator Serwisu udziela odpowiedzi na korespondencję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, bezpłatne i wymaga jedynie posiadania przez Użytkownika dostępu do Internetu oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 4. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie Komentarzy zawierających treści:
  • sprzeczne z prawem,
  • naruszające obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
  • naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich,
  • uznawane powszechnie za wulgarne i obraźliwe,
  • zawierające elementy pornograficzne, obrażające uczucia innych osób, w tym uczucia religijne,
  • zawierające lub odnoszące się do przemocy, wzywające do nienawiści, w jakikolwiek sposób dyskryminujące, naruszające prawo do prywatności,
  • zawierające wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie stosowanie przez Użytkowników,
  • zawierające odnośniki do innych stron www, umieszczone bez zgody Administratora Serwisu,
  • treści naruszające dobre imię Administratora Serwisu oraz innych podmiotów,
  • treści reklamowej i komercyjnej, oraz treści powszechnie rozumianej jako SPAM.
 5. Administrator Serwisu nie kontroluje w sposób ciągły treści Komentarzy publikowanych w Serwisie przez jego Użytkowników. W przypadku ujawnienia Komentarzy niezgodnych z prawem bądź niniejszym Regulaminem Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, by zostały one usunięte z Serwisu w możliwie jak najkrótszym czasie. Osoby, które zauważą wpisy innych Użytkowników, mogące naruszać postanowienia §2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu, proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres Administratora Serwisu: redakcja@biznesgastronomiczny.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” Serwisu.
 6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany Regulaminu, która zacznie obowiązywać w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w Serwisie,
  • usuwania lub moderowania treści zamieszczanych przez Użytkowników Komentarzy niezgodnych z pkt. §2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu,
  • blokowania adresów IP Użytkowników rażąco naruszających prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu w dodawanych przez siebie Komentarzach. Odnosi się to również do Użytkowników dodających Komentarze o charakterze komercyjnym, reklamowym lub SPAM.
 7. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony w Serwisie może naruszać prawa osoby trzeciej, w szczególności prawa autorskie, prawo do prywatności lub dobra osobiste, Użytkownik powinien zgłosić Administratorowi Serwisu swoje zastrzeżenia poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” Serwisu lub bezpośrednio pocztą elektroniczną na adres redakcja@biznesgastronomiczny.pl. W takim przypadku Administrator Serwisu ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź zawierająca stanowisko Administratora Serwisu przesyłana będzie w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez osobę zgłaszającą zastrzeżenia. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Administrator Serwisu usunie materiał z Serwisu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty uwzględnienia zastrzeżeń Użytkownika.

§3. Odpowiedzialność Administratora Serwisu

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy dodawanych przez Użytkowników pod publikowanymi w Serwisie materiałami. Użytkownik za zamieszczane przez siebie Komentarze ponosi pełną odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść materiałów publikowana w Serwisie w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów ani opinii Administratora Serwisu. Są one jedynie subiektywnymi opiniami autorów materiałów i jako takie powinny być traktowane przez Użytkowników Serwisu.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę majątkową bądź niemajątkową poniesioną przez Użytkownika Serwisu sugerującego się treścią jakichkolwiek materiałów opublikowanych w Serwisie.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności:
  • za działania i zaniechania Użytkowników,
  • za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników,
  • za działania i zaniechania podjęte pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie www.biznesgastronomiczny.pl.

§4. Prawa autorskie

 1. Zabrania się kopiowania materiałów z Serwisu bez zgody Administratora.
 2. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie w formie Komentarzy treści i materiały, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów, Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw osób trzecich.
 3. Z momentem umieszczenia w Komentarzach w Serwisie treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonych treści.

§5. Polityka prywatności

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższych postanowień (Polityka Prywatności).
 2. Użytkownik Serwisu akceptuje wykorzystywanie, podczas łączenia się z Serwisem, plików cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Są one konieczne dla profilowania treści lub zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika. Serwis może odczytać pliki cookies Użytkowników przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z urządzenia końcowego Użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Informacja o wykorzystywaniu przez Serwis plików cookies będzie również pojawiała się w górnej części przeglądarki internetowej w formie określonej przez właściwe przepisy prawa.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową www.biznesgastronomiczny.pl, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W ramach Serwisu Administrator Serwisu może stosować wszelkiego rodzaju pliki cookies.
 6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies tak, aby uniemożliwić przeglądarkom internetowym ich zapisywanie na ich urządzeniach końcowych. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym dostępne dla Administratora Serwisu.
 7. W przypadku umieszczanych w treści artykułów Serwisu linków umożliwiających Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe, Administrator Serwisu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.
 8. Rozwój technologii oraz rozwój serwisu www.biznesgastronomiczny.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator Serwisu będzie zawsze informował na łamach Serwisu.

§6. Procedura zamieszczania Komentarzy, kontakt z Administratorem Serwisu i dane osobowe.

 1. Administrator Serwisu umożliwia umieszczanie Komentarzy pod prezentowanymi w Serwisie materiałami. Obsługa modułu Komentarzy realizowana jest przez zewnętrzną aplikację Disqus, która umożliwia zamieszczanie Komentarzy po zalogowaniu się poprzez konta na portalu Facebook, Google, Twitter i Disqus lub jako gość – poprzez podanie imienia lub pseudonimu i adresu e-mail. Tym samym aplikacja Disqus uzyskuje dostęp do podanych przez Użytkownika danych. Przed rozpoczęciem dodawania Komentarzy Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami obsługi serwisu i aplikacji Disqus dostępnymi na stronie https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466260-terms-of-service oraz https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy.
 2. Dane udostępnione aplikacji Disqus będą dostępne dla Administratora Serwisu, jednak wyłącznie dla celów ewentualnej moderacji Komentarzy.
 3. Administrator Serwisu nie jest odpowiedzialny za dane Użytkownika, udostępnione przez niego podczas komentowania materiałów w Serwisie za pomocą wtyczki Disqus.
 4. Użytkownik może przesłać na adres mailowy Administratora Serwisu, redakcja@biznesgastronomiczny.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” Serwisu, swoje opinie, zapytania lub inne treści. Administrator Serwisu gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników wskazane w korespondencji z Administratorem Serwisu, na potrzeby udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi. Administrator Serwisu nie będzie wysyłał Użytkownikom jakichkolwiek wiadomości mających charakter komercyjny, handlowy, promocyjny lub informacyjny.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Administrator Serwisu. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu możliwości korzystania z Serwisu. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania i usuwania.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator Serwisu powiadomi Użytkowników zamieszczając informację na stronie www.biznesgastronomiczny.pl – 14 dni przed wejściem w życie zmian.
 2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z korzystaniem z Serwisu, będą rozstrzygały sądy powszechne o właściwości ustalonej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania