Autorzy

Tag

Projekt technologii zaplecza gastronomicznego - charakterystyka dokumentu

Mirosława Dymowska 26 Czer 2015

Projekt technologii zaplecza gastronomicznego to inaczej koncepcja programowo-przestrzenna pokazująca układ pomieszczeń, ich wzajemne powiązania użytkowo-funkcjonalne, wyposażenie techniczne i rysunki rozmieszczenia sprzętu wraz z przyłączami. Jest on bardzo ważnym elementem każdej planowanej inwestycji, stanowi zestawienie wszystkich niezbędnych wytycznych dla konkretnego lokalu, a także jest przewodnikiem dla inwestora oraz sprawozdaniem dla Sanepidu.

Koncepcja technologiczna w gastronomii

Mirosława Dymowska 22 Maj 2015

Koncepcja technologiczna to rysunek układu funkcjonalnego pomieszczeń zaplecza gastronomicznego wraz z propozycją rozmieszczenia odpowiednio dobranego wyposażenia - urządzeń i mebli gastronomicznych. Dla jednego lokalu czasem mogą być proponowane różne warianty ustawienia ciągów technologicznych. Koncepcja technologiczna jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami Sanepidu i BHP. Zazwyczaj wykonuje się ją dla nowych i modernizowanych obiektów.